Shop

Presostaul este un aparat pentru măsurarea și controlul presiunii unui fluid dintr-o încăpere închisă. Există diverse presostate, cum ar fi presostate de uz general, presostate pentru hidrofoare, presostate pentru boilere, presostate pentru cazane de abur si incalzire, presostate pentru compresoare, presostate pentru fluide industriale, presostate de siguranta, presostate pentru zone EX, presostate pentru centrale de cogenerare.